Sommerhuse i Tranekær

Sommerhusudlejning i Tranekær - en dejlig ferie i sommerhus

Sommerhus i Tranekær, Fyn og øer, Danmark udlejes her!

Ferieområdet Tranekær nord for Rudkøbing byder på dejlige sommerhuse, bindingsværkshuse, et smukt slot, en historisk by og en mølle, der stadig kan male korn til mel.

Generelt

Med sin beliggenhed midt på Langeland på den nordlige halvdel af øen, er der kort afstand fra Tranekær til strandene på øst- og vestkysten og til den gamle købstad Rudkøbing lidt længere nede på øen.

Tranekær og Tranekær Slot hænger uløseligt sammen. Når landsbyen ser ud som den gør, hænger det sammen med lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig, med tilnavnet Generalen, der døde i 1832. Han var en mand med ambitioner og visioner. Han var inspireret af slotsbyer længere nede i Europa, og han indrettede derfor Tranekær med kønne, ensartede huse, ligesom han byggede et teater ved ridebanen og åbnede en sukkerfabrik.

Slottet bebos af familien Ahlefeldt-Laurvig og er i dag en moderne land- og skovbrugsvirksomhed. Der er ikke offentlig adgang til selve slottet, medmindre man deltager i en af de rundvisninger, der er mange af i sommerhalvåret.

Aktivitetsmulighederne er mange på Langeland og området ved Tranekær. Man kan bade, windsurfe, dykke, fiske, vandre cykle og spille golf.

Stranden og naturen

Tæt på havnen i Rudkøbing omkring 7 kilometer mod syd ligger den børnevenlige sandstrand Bellevue Strand. Stranden består af sand med små og mellemstore sten. Den er op til 15 meter bred og 225 meter land. Fra stranden er der god udsigt til grønne områder mod syd og Rudkøbing mod nord.

Helletofte Strand nordvest for Tranekær er en sandstrand med lidt sten og græs. Vandet er lavet og derfor er stranden meget børnevenlig. Ved Emmerbølle endnu længere mod nord ligger også en fin sandstrand med badebro.

I Stengade Skov sydøst for Tranekær bøgetræerne helt ud til strandkanten. Der er stier fra parkeringspladsen og ud til vandkanten. I Åsø Skov umiddelbart vest for Tranekær er der et godt stisystem, hvorfra man kan studere øens rige fugleliv. Longelse Bondegårdsskov lidt syd for Tranekær har stået urørt siden 1940 og er et godt eksempel på det, der kaldes en urørt skov, hvor træerne ikke fældes, men får lov at ældes. 

Udflugter

Medicinhaverne i Tranekær, der ligger på en skråning lige syd for Tranekær Slot, er en medicin-botanisk park. I haverne bliver der dyrket omkring 700 forskellige plantesorter, der er blevet brugt til medicinske formål. Haverne er inddelt i seks temaer efter forskellige kropsfunktioner: Haven for åndedræt og kredsløb. Haven for urin- og kønsveje. Haven for fordøjelse, stofskifte og ernæring. Haven for nervesystem og bevægeapparat. Haven for infektioner, der også rummer Hildegard af Bingens Have. Endelig kommer på et tidspunkt Haven for de fem sanser.

Tranekær Slotmølle. På bakken nord for Tranekær Slot har der i hundredvis af år stået en vindmølle. Den der står der nu er en hollandsk mølle bygget i 1846. Møllen blev i 2008 købt af Tranekær Slotsmøllelaug, som siden har vedligeholdt og drevet møllen. Om sommeren holder møllen åbent, og det er muligt at købe kaffe, sodavand og kage. På førstesalen af møllen er der et lille museum, hvor man kan læse om Tranekær Slotsmølle og andre møller. Hvis man er heldig, kan man se på, hvordan møllen maler korn til mel.

Ristinge med den hyggelige havn og Ristinge Klint. Ristinge Havn er den mindste på Langeland - og formentlig den hyggeligste. Ristinge Klint er et imponerende syn. Den er 2 kilometer lang og på det højeste sted rejser den sig 28 meter i vejret.

På Klintens højeste punkt ligger en af Langelands flotteste dysser, der blev bygget i bondestenalderen.

Ved Ristinge Nor ligger et andet fortidsminde, en langdysse med 4 kamre.

Et andet af øens fortidsminder er Hulbjerg Jættestue nær Bagenkop, hvor man kan kravle ind i gravkammeret.

Det lille vådområde Ristinge Nor ligger på den nordlige kyst på Ristinge Hale og er en vigtig lokation for vadefugle. Lidt syd for Ristinge ligger Tryggelev Nor, der er et af de mest fuglerige vådområder i Danmark. Hatbakkerne, der består over 1000 enkeltstående runde bakker, strækker sig over hele Syd- og Østlangeland

Den største by på Langeland er Rudkøbing. Den over 700 år gamle købstad har bevaret mange af de gamle huse, og i den historiske del af byen er små gader med brosten. Der er flere spisesteder i Rudkøbing og et godt museum med fokus på Langelands fortid. I Rudkøbing finder man også en udstilling om det berømte bysbarn, opdageren af elektromagnetismen H.C. Ørsted. Bag udstillingen står H. C. Ørstedselskabet, der fortæller om Ørsteds liv, hans familie og hans mange opdagelser. På udstillingen er det muligt selv at eksperimentere med elektromagnetisme. 

På den sydlige del af Langeland ligger Langelandsfortet, der blev opført under den kolde krig i 50’erne. Fra fortet skulle man stå for den militære kommando over samt overvågningen af Østersøområdet. Langelandsfortet blev nedlagt i 1993 og har i dag en række permanente udstillinger og skiftende særudstillinger. Eksempelvis kan man på fortet se det sovjetiske kampfly MiG-23. Man kan også se det studie, Danmarks Radio skulle sende fra, hvis 3. Verdenskrig var brudt ud.

Bagenkop har ”Fiskeriets Hus”, hvor man i en simulator kan få lov at sejle en fiskekutter gennem Bagenkop Havn. Fiskeriets Hus fortæller fiskeriets historie, og hvordan erhvervet har udviklet sig frem til i dag.

Der er broforbindelse fra Langeland til Tåsinge, som derfor er et oplagt mål for en udflugt. Romantiske sjæle kan besøge Sixtens Sparre og Elvira Madigans gravsted på Landet Kirkegård. Eller smutte forbi det meget smukke Valdemars Slot, der er et af landets største private slotsanlæg. Det er for tiden lukket for offentligheden. Og fra Tåsinge er der ikke langt til hovedstaden i det Sydfynske Øhav, Svendborg.

Attraktioner:

Koldkrigsmuseum Langelandsfort

Langelandsfortet er i dag omdannet til et koldkrigsmuseum.  Den permanente udstilling fortæller historien om dengang verden var delt op i to. Udstillingen fortæller også, hvor stor den militære trussel var fra de gamle østlande.

Langelands Museum

Langelands Museum udstiller fund og genstande fra oldtiden op til nyere tid. Alle genstandene er fra museets arbejdsområde, som er Langeland og Strynø. Blandt andet kan man høre om en af verdenshistoriens første tandbehandlinger. For 3000 år siden blev en tand boret med et drilbor med flintesten.

Skovsgaard Museer

Skovsgaard Gods, der ligger på Sydlangeland, har to faste udstillinger samt skiftende kunstudstillinger. Den ene faste udstilling fortæller, hvordan godsejerne og hvordan tjenestefolkene levede deres liv.

I en af de gamle stalde udstiller ”Foreningen Langelands Traktor- og Maskinsamling” maskiner, som tidligere blev brugt i landbruget.

Tobaksladen

Mellem Tranekær og Rudkøbing ligger en tobakstørrelade, der er en af de få bevarede tørrelader fra 2. verdenskrig, hvor danske landmænd slog sig på avl af tobak.