Privatlivspolitik

1. GENEREL INFORMATION

1.1 Dette dokument (”Privatlivspolitik”) vedrører Sol og Strand Feriehusudlejning A/S’ (”Sol og Strand”, ”os”, ”vores”, ”vi”) indsamling og behandling af personoplysninger om vores hjemmesidebesøgende, udlejere samt lejere af feriehuse via Sol og Strand.

1.2 Sol og Strand er dataansvarlig for dine personoplysninger. Enhver henvendelse vedrørende behandling af personoplysninger sker derfor rettes til os via kontaktoplysningerne:

Sol og Strand Feriehusudlejning A/S
Ilsigvej 21
Hune
9492 Blokhus
Tlf. nr.: 99444444
Email: data@sologstrand.dk 


2. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

2.1 Vi behandler følgende personoplysninger om hjemmesidebesøgende:

(a) Browser type
(b) IP adresse
(c) Netværkslokation
(d) Device information
(e) Søgetermer

Vi behandler følgende personoplysninger desuden følgende oplysninger, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev:

(f) Email
(g) Navn

2.2 Vi behandler følgende personoplysninger om udlejere, der indgår en formidlingsaftale med os:

(a) Navn
(b) Privat adresse
(c) Feriehusudlejning
(d) Email
(e) Telefon
(f) Bank
(g) Spørgsmålsbesvarelse ved tilfredshedsundersøgelser

2.3 Vi behandler følgende personoplysninger om lejere, der lejer et feriehus via Sol og Strand:

(a) Navn
(b) Adresse
(c) Nationalitet
(d) Telefon
(e) Betalingsinformationer
(f) IP-adresse
(g) Bedømmelse i forbindelse med gæstebøger

 

3. FORMÅLENE MED BEHANDLINGEN

3.1 Vi behandler ovenstående personoplysninger til følgende formål:

(a) Formidling af udlejning af feriehus samt nødvendig administration i den forbindelse;
(b) Opfyldelse af aftalen med dig samt sikring af dine rettigheder i den forbindelse
(c) Opfyldelse af aftalen med dig samt sikring af dine rettigheder i den forbindelse;
(d) Målrettet markedsføring, herunder retargeting, profilering og udsendelse af nyhedsbreve;(e)Optimering af brugeroplevelse og funktioner for hjemmesidebesøgende på vores hjemmeside.

 

4. BEHANDLINGSHJEMMEL

4.1 Vi behandler dine personoplysninger til de nævnte formål baseret på forskellige behandlingshjemler.

(a) Samtykke: Sol og Strand indhenter dit samtykke til behandling af personoplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
(b) Nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i: Sol og Strand behandler dine personoplysninger for at opfylde aftalen om leje af feriehus med dig som lejer samt formidlingsaftalen med dig som udlejer.
(c) Nødvendig for opfyldelse af retlig forpligtelse: Sol og Strand behandler dine personoplysninger relateret betaling i forbindelse med aftalen om leje med dig som lejer samt formidlingsaftalen med dig som udlejer for at overholde lovkrav om bogføring og regnskab.
(d) Legitim interesse: Sol og Strand behandler dine personoplysninger for at optimere brugeroplevelsen og funktioner på vores hjemmeside, foretage målrettet markedsføring, foretage tilfredshedsundersøgelser, at indgå og administrere aftaleforholdet og sikre dine rettigheder samt til egen sikkerhed, herunder hindre forekomst af svig, baseret på vores legitime forretningsinteresser.

4.2 Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger til brug for direkte marketing. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige behandling af personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi fortsat må behandle dine personoplysninger på andet retligt grundlag, bortset fra direkte marketing.

4.3 Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som behandles på baggrund af vores legitime interesser, vil vi straks ophøre med at behandle dine oplysninger til disse formål.

 

5. BRUG AF TREDJEPARTER

5.1 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og ydelser. Når du for eksempel via et link fra os bedømmer os og vores ydelser på TrustPilot, videregives oplysninger om dit navn og kundenummer til TrustPilot, for at verificere dit kundeforhold hos os. Når du skriver i vores gæstebog, kan du aktivt vælge, at dit navn må offentliggøres på Hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

5.2 Sol og Strand anvender to databehandlere, som er lokaliseret uden for EU (Google og Facebook). Vi har indgået databehandleraftaler med disse baseret på de nyeste godkendte standardkontraktklausuler (SCCs).

5.3 Sol og Strand videregiver dine personoplysninger (navn, adresse, email, telefonnummer, ordrenummer) til Tryg Forsikring. Tryg Forsikring forsikrer vores lejere ved afbestilling, afbrydelse, indboansvar samt lægevagt. Som lejer vil dit navn og nationalitet blive oplyst på sommerhusejerens login. Tryg Forsikring er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi henviser dig derfor til at læse deres privatlivspolitik.

 

6. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

6.1 Personoplysninger, indsamlet om din brug af hjemmesiden slettes/anonymiseres senest, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i 1 år.

6.2 Personoplysninger, indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

6.3 Personoplysninger, indsamlet i forbindelse med lejeaftalen, vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Personoplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6.4 Personoplysninger, indsamlet i forbindelse med formidlingsaftale, vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor formidlingsaftale er udløbet. Personoplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

 

7. DINE RETTIGHEDER

7.1 Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

(a) Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
(b) Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
(c) I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
(d) Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
(e) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.  
(f) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysningerne til en anden dataansvarlig. 

 

8. KONTAKTINFORMATION

8.1 Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på: data@sologstrand.dk
I din henvendelse bedes du venligst angive dit fulde navn, brugernavn, email-adressen og kundenummer anvendt ved tilmelding og øvrig information, som er nødvendig for, at vi kan behandle anmodningen.

8.2 Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, telefon +45 33 19 32 00.

 

9. MEDDELELSE OM ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

9.1 Hvis vi foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, sker det på hjemmesiden, hvor denne Privatlivspolitik ligger. Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret omkring ændringer i Privatlivspolitikken. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke eller baserer sig på en ændring i behandlingen af dine personoplysninger, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.