Elektricitet

Alle vores sommerhuse er tilsluttet elektricitet (220 V). I Danmark har stikkontakten to runde huller eller tre huller (230 volt med jordforbindelse). Se figur C og K.

Elmåleren er anbragt udvendigt på huset. På nyere huse kan elmåleren være forsynet med låg. Løft låget en smule op og åbn elmåleren. Næsten alle elmålere i Danmark viser tal uden komma - alle tal er hele kilowatt.

Strømudfald kan skyldes, at en sikring eller en sikringsgruppe er slået fra – læs mere om Relæ og sikringer.

Læs mere om strømforbrug. For afregning af strømforbrug se venligst Forbrugsafregning.