Skadedyr

Sol og Strand hæfter ikke for og påtager sig intet erstatningskrav i forbindelse med eventuel forekomst af insekter eller skadedyr i sommerhuset, idet de er en del af den danske natur (for eksempel myrer, ørentvister, fluer, bænkebidere og mus). I akutte, ekstreme tilfælde beder vi jer kontakte lokalbureauet, som vil forsøge at afhjælpe problemet.