Skadedyr

Myg, ørentvister, fluer, mus, hvepse og øvrige insekter og skadedyr er en del af den danske fauna og kan derfor forekomme i jeres sommerhus. Sol og Strand kan derfor ikke påtage sig et ansvar i forbindelse med eventuel forekomst af disse. Er der tale om ekstreme tilfælde beder vi jer kontakte lokalbureauet, som vil forsøge at afhjælpe problemet.