Gæster

Der må ikke overnatte flere personer end angivet i præsentationen, idet sommerhusets afløbssystem ikke er dimensioneret til flere personer end det tilladte. Derfor er det heller ikke tilladt at opsætte telte, campingvogne eller autocampere på grunden.

Bor der flere end det maksimalt tilladte antal personer, vil vi bortvise det overskydende antal personer.