Affaldssortering

I Danmark skal affald sorteres. Derfor vil du i de fleste sommerhuse blive mødt af krav om, at affaldet sorteres, inden det smides væk. Men ikke alle kommuner er kommet lige langt. Derfor vil der være sommerhuse, hvor affaldet endnu ikke skal sorteres.  Ambitionen fra de danske myndigheders side er, at Danmark inden udgangen af 2023 skal have et affaldssorteringssystem, der er udbredt til hele landet, og hvor affaldet sorteres i madaffald, glas, papir, mad- og drikkekartoner, pap, metal, plast, farligt affald, tekstiler og restaffald. Det betyder ikke, at der står 10 sorteringsspande i sommerhuset. Langt de fleste steder deles flere kategorier om en spand – det kan eksempelvis være papir og pap eller metal og plast.

Du skal derfor affaldssortere, hvis det er muligt. Foretages der ikke korrekt sortering, kan det medføre en bøde på op til kr. 3.000