Huspræsentation

Beskrivelserne af de privatejede sommerhuse er udformet efter bedste overbevisning. Vi tager forbehold for ændringer samt eventuelle tastefejl. Opfattelse af inventaret er individuelt gengivet og afhænger naturligvis af den enkelte husejers smag.
Grundplanstegningerne er afbildet så nøjagtigt som muligt, men er kun vejledende, og afvigelser vedrørende for eksempel sengeinddeling kan forekomme. For at bevare tegningens overskuelighed er terrasser, kældre, overetager og lignende ofte ikke angivet på tegningen.