Båd

Hvis der hører båd til sommerhuset, påhviler det feriegæsten at medbringe/leje/anskaffe rednings-/svømmevest i henhold til dansk lov. Manglende anvendelse af redningsvest kan medføre bøde.

I enkelte tilfælde kan der være veste til rådighed i sommerhuset. I disse tilfælde råder vi til omhyggeligt at kontrollere, at vesten sidder/passer nøjagtigt, samt at kropsvægten ikke overstiger redningsvestens opdriftsevne.

Det er ikke tilladt at sejle længere ud end 1500 meter fra kysten.

Husk at medbringe øsekar, lommelygte, mobiltelefon, kort, kompas, passende beklædning samt ekstra brændstof ved motordrevne både.