Afstande

De beskrevne afstande på hjemmesiden er vejledende og angivet efter skøn i luftlinie, hvorfor spadsereturen eller køreturen ad de anlagte veje og stier i realiteten kan være betydelig længere. Af hensyn til naturen bør I fortrinsvis benytte afmærkede stier og veje.

Kort afstand til stranden betyder således ikke altid, at I kan spadsere direkte derned, blandt andet på grund af stejle kyster eller anden privat ejendom, og heller ikke, at der ikke er en vej/gade mellem sommerhuset og stranden.

Bemærk, at vandafstanden ved ebbe (lavvande) er længere end angivet i huspræsentationen.

Vær opmærksom på, at afstanden til nærmeste købmand kan variere, idet nogle kun holder åbent i højsæsonen.