Afbrændingsforbud / tørke

Når det i længere tid har været tørt, har de lokale myndigheder mulighed for at indføre et afbrændingsforbud. Normalt er det op til det lokale brandvæsen at afgøre, om der skal indføres et forbud.

Tjek om der er afbrændingsforbud, hvor du bor

Se om der er afbrændingsforbud i den kommune, dit sommerhus ligger i, på denne hjemmeside:
www.brs.dk/da/borger/forebyg-brand/brandfare.dk/afbraendingsforbud/

I kommuner, der er farvet røde, er der indført afbrændingsforbud. Klik på kortet på den enkelte kommune for at læse mere.

Eksempler på restriktioner ved afbrændingsforbud

Når der indføres et afbrændingsforbud, medfører det en række restriktioner på brug af åben ild i det fri. Afbrændingsforbuddet betyder blandt andet, at det ikke er tilladt:

 • At bruge kulgrill
 • At bruge alle former for grill udenfor egen/privat grund med beboelse
 • At ryge i naturen
 • At tænde bål og bruge åben ild udendørs
 • At bruge apparater/genstande der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs

Listen er ikke udtømmende, da afbrændingsforbud kan variere, så du skal altid tjekke, hvad der gælder der, hvor du er.

Generelle gode råd - undgå brand i naturen

 • Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild.
 • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen
 • Hold altid afstand til bevoksning
 • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
 • Brug kun åben ild i stille vejr
 • Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild
 • Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand
 • Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation
 • Parker aldrig din bil i højt tørt vegetation
 • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude