Uforudsete hændelser

Der kan opstå situationer som Sol og Strand ikke har nogen indflydelse på - det kan eksempelvis være tvangsauktion over eller salg af det lejede sommerhus. I disse tilfælde kan Sol og Strand være nødsaget til at opsige den indgåede lejeaftale - vi vil dog altid gøre, hvad vi kan for at finde et alternativt sommerhus. Har sommerhuset haft besøg af ubudne gæster eller lignende, kan det forekomme, at der mangler inventar i forhold til beskrivelsen af sommerhuset.  I tilfælde heraf vil vi naturligvis hurtigst muligt sørge for at tilvejebringe nyt inventar.