Elfejl

Sikringer/Eltavlen

Eltavlen sidder for det meste på den indvendige side af den udvendige måler. Slå relæet til ved at trykke knappen opad eller ved at dreje den fra "0" til "1". 

Alle sikringsgrupper skal stå på 1.

Hvis relæet bliver ved med at slå fra (knappen slår tilbage på "0"), slår man alle sikringsgrupperne fra (dvs. i position "0"). Slå derefter relæet til igen, så det står på "1". Slå nu sikringsgrupperne til en efter en for at finde ud af, hvilken sikringsgruppe der er skyld i, at relæet slår fra.

Når man har fundet den problematiske sikringsgruppe, så lader man den være slået fra. De andre grupper slår man til. Tænd derefter igen strømmen på HFI-relæet og kontakt lokalbureauet.

Sikringer

Strømudfald kan skyldes, at en sikring er sprunget.

Slå strømmen fra og tag sikringen ud af holderen. Alt efter type skal man enten skrue holderen ud eller åbne en lille skuffe ved at trykke skuffen ned og trække ud.

Sikringen er intakt, når der er en lille grå eller rød ”prop” i enden. Er ”proppen” væk, skal sikringen skiftes. 

Der findes som regel reservesikringer i sommerhuset. Skulle det ikke være tilfældet, beder vi jer købe sikringer, hvorefter Sol og Strands lokalbureau refunderer beløbet mod forevisning af kvittering.

Husk at vælge en ny sikring med samme ampere som den gamle.

Automatiske sikringer

Man skal ikke skifte sikringer ved en automatsikring. En automatsikring skal altid stå i "1" og være trykket opad for at være tændt.

Man kan også opleve automatsikringer, hvor der står "ON" i et rødt felt, når den er slået til. Hvis den er slået fra, vil der stå "OFF" i et grønt felt.

Hvis sikringen vedbliver at slå fra, skyldes det en overbelastning af en sikringsgruppe. Det kan afhjælpes ved at finde en anden kontakt i ferieboligen til eksempelvis elkedlen. 

Læs mere om Strømforbrug og Elektricitet. For afregning af strømforbrug se venligst Forbrugsafregning.