Relæet

Eltavlen sidder for det meste på indersiden af den udvendige måler. Slå relæet til ved at trykke knappen opad eller ved at dreje den fra 0 til 1. Relæet kan gå lidt stramt.

Alle sikringsgrupper skal stå på 1.

Hvis relæet bliver ved med at slå fra, slår man alle sikringsgrupperne fra. Slå derefter relæet til igen, så det står på 1. Slå nu sikringsgrupperne til en efter en for at finde ud af, hvilken sikringsgruppe der er skyld i, at relæet slår fra.

Når man har fundet den problematiske sikringsgruppe, så lader man den være slået fra. De andre grupper slår man til. Tænd derefter igen strømmen på HFI-relæet og kontakt bureauet.

Sikringer

Strømudfald kan skyldes, at en sikring er sprunget.

Keramiske sikringer

Slå strømmen fra og tag sikringen ud af holderen. Alt efter type skal man enten skrue holderen ud eller åbne en lille skuffe ved at trykke skuffen ned og trække ud.

Sikringen er intakt, når der er en lille grå eller rød ”prop” i enden. Er ”proppen” væk skal sikringen skiftes. Dog kan den i visse tilfælde godt blive siddende, selvom sikringen er sprunget. Her bør man så prøve sig frem med en ny sikring.

Der findes som regel reservesikringer i sommerhuset. Skulle det ikke være tilfældet, beder vi jer købe sikringer, hvorefter Sol og Strands lokalbureau refunderer beløbet mod forevisning af kvittering.

Husk at vælge en ny sikring med samme ampere som den gamle.

Automatiske sikringer

Man skal ikke skifte sikringer ved en automatsikring. En automatsikring skal altid stå i 1 og være trykket opad for at være tændt.

Man kan også opleve automatsikringer, hvor der står On i et rødt felt, når den er slået til. Hvis den er slået fra, vil der stå Off i et grønt felt.

Hvis sikringen vedbliver at slå fra, skyldes det sandsynligvis overbelastning. Forsøg da at koble nogle el-apparater fra i sommerhuset, fx en elkedel.

Læs mere om Strømforbrug og Elektricitet. For afregning af strømforbrug se venligst Forbrugsafregning.