Brænde/brændeovn

Hvis det ikke udtrykkeligt er angivet i huspræsentationen, er brænde til pejs/brændeovn ikke inkluderet i lejen. I kan købe brænde flere steder ved vejkanten eller hos købmanden. Brænde ved sommerhuset er husejerens privatejendom. I enkelte tilfælde må I benytte det mod betaling, hvilket da vil fremgå af en meddelelse i sommerhuset. Betaling skal i så fald ske direkte til ejeren, og I skal blot efterlade beløbet i sommerhuset.

Ved ekstreme vindforhold/stormvejr kan det forekomme, at I ikke kan benytte brændeovnen, idet røgen bliver presset tilbage i skorstenen. Det er kun tilladt at bruge avispapir (til optænding) samt tørt og kemisk ubehandlet træ. Træ, der er samlet op ved stranden, indeholder salt, der kan være skadeligt for ovnen. Brug derfor ALDRIG træ, der er fundet på stranden. Brændeovnen indeholder ofte aske ved ankomsten. Dette skyldes, at asken stadig var varm, da den sidste feriegæst tog af sted fra sommerhuset. Efterlad varm aske i en lukket ovn frem for på et ukontrolleret sted i nærheden af sommerhuset eller på grunden. Overophedning kan medføre brandfare og beskadige ovnen.