Størrelse

Sommerhusets størrelse (m2) bliver målt ved ydervæggene (eksklusiv terrasse).
Der er sjældent afgrænsning omkring grunden (hegn, hæk og lignende). Grundens størrelse fremgår af huspræsentationen, men dette er ikke altid ensbetydende med, at I kan færdes på hele det angivne antal kvadratmeter, idet der kan være buske, træer og lignende. Enkelte grundes beliggenhed tæt ved stranden kan være årsag til, at en del af grunden bliver benyttet som sti til stranden.