Telefon

Forefindes der telefon i sommerhuset, kan den i enkelte tilfælde udelukkende være beregnet for indgående samtaler. Se godt efter i præsentationen af sommerhuset. Dog kan I altid ringe til Alarmcentralen (112). De fleste telefoner er forsynet med en tæller, som er placeret på væggen nær telefonen (i enkelte tilfælde i redskabsskuret eller lignende). Vær opmærksomme på, at I kan regulere/frakoble ringetonen på mange telefoner. Kontroller altid telefontæller ved ankomst til sommerhuset for at forebygge evt. misforståelser.

Se også Forbrugsafregning.