Reklamationer - Praktisk info

 

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal I omgående meddele det lokale Sol og Strand bureau (telefonnummer og adresse er angivet på lejebeviset). Hvis lokalbureauet er lukket, kan I henvende jer til Sol og Strands hovedkontor, tlf. 99 44 44 44, fax 99 44 44 45.

Følg venligst linket for at se åbningstiderne for hhv. de enkelte lokalbureauer og hovedkontoret.

Reklamationer over rengøring skal I meddele Sol og Strand straks på indflytningsdagen. Øvrige reklamationer skal I ligeledes meddele, således at afhjælpning kan finde sted. Feriegæsten er, jævnfør dansk lovgivning, forpligtet til at give Sol og Strand en rimelig frist til afhjælpning af eventuelle fejl/mangler, som bliver reklameret af feriegæsten. Eventuel erstatning bliver beregnet fra det tidspunkt, hvor Sol og Strand modtager reklamationen.

VIGTIGT! Hvis I rejser fra sommerhuset uden forinden mundtligt at have underrettet Sol og Strand og uden at have givet os en rimelig frist til at rette eventuelle fejl, kan Sol og Strand ikke blive pålagt nogen tilbagebetalingspligt, idet I selv har umuliggjort en rettelse af fejlen/skaden.


A

 
 

B

 
 

C

 

D

 
 

E

 

F

 
 

G

 

H

 
 

I

 

J

 
 

K

 

L

 
 

M

 
 

N

 
 

O

 

P

 

R

 
 

S

 
 

T

 

U

 

V

 

Å