Afbestilling

I har mulighed for at opsige jeres lejeaftale. Sol og Strand vil opkræve et beløb, hvis størrelse afhænger af, hvornår I opsiger lejeaftalen.  

Opsigelse af lejeaftaler:

  • Indtil 56 dage før ankomst:
    33 % af det samlede lejebeløb, minimum DKK 600,00.
  • 55 til 14 dage før ankomst:
    75 % af det samlede lejebeløb, minimum DKK 600,00.
  • Fra 13 dage til og med ankomstdagen:
    100 % af det samlede lejebeløb, minimum DKK 600,00.

Overdragelse af lejeaftale
Det er lejer tilladt - mod et ekspeditionsgebyr på DKK 500 - at overdrage lejeaftalen til en anden lejer. Meddelelse herom skal i givet fald ske skriftligt fra begge involverede parter til Sol og Strand.

Afbestilling af lejemålet kan ske pr. mail til annulleringer@sologstrand.dk. Oplys venligst ordrenummer og afbestillingsgrund.