Dyr i Danmark

Den danske natur giver gode livsbetingelser for en lang række vildtlevende dyr, og derfor findes der et rigt og mangfoldigt dyreliv i Danmark. Når I befinder jer i naturen, kan I være heldige at opleve pattedyr, som for eksempel krondyr, rådyr, dådyr, egern, ræve og harer samt padder og krybdyr.

Danmark har desuden et rigt fugleliv med blandt andet spurvefugle, vadefugle, rovfugle, ænder og svaner, og der er mange ornitologer, der nyder at følge fuglenes færden gennem deres kikkerter.

Som sommerhusgæst bør I undlade at fodre vilde katte. Hvis I fodrer kattene, vil de få svært ved at klare sig, når feriesæsonen er slut. Læs mere her.

Langt de fleste dyr i Danmark er helt uskadelige, men der findes dog få dyr, som I skal være påpasselige overfor. Det kan være dyr som hugorme, skovflåter, fjæsinger, hvepse/bier og brandmænd.