I over hundrede år var de forvundet Nu er de tilbage - og de har aldrig været større

Krondyrene har fået et imponerende comeback i Danmark. I over 100 år var de helt forsvundet fra Thy - men takket være målrettet, lokalt arbejde er krondyrene i stort tal tilbage. Og de kronhjorte, du finder i Thy, er blandt de største i landet. Om efteråret er der rig mulighed for med egne øje - og ører - at beundre det største landlevende dyr, vi har i Danmark

Krondyr

Med en vægt på over 200 kg for de tungeste hjorte og en skulderhøjde på op til 150 cm, er kronhjortene ikke sådan at overse. I brunsttiden, om efteråret, er de heller ikke nemme at overhøre, når lyden af brunstige hjortes voldsomme brøl flænger luften. På en stille aften kan du høre brølene på flere kilometers afstand.

Brølene kommer fra en hjort, der prøver at lokke hinderne til – og skræmme andre hjorte væk, så han kan have hinderne for sig selv. Ofte er de dybe, kraftfulde brøl nok, men indimellem kæmper kronhjortene voldsomt mod hinanden. Gevir mod gevir.

Det imponerende naturfænomen udspiller sig hvert efterår de steder i Jylland og på Sjælland, hvor der er bestande af krondyr. På Fyn er der ingen krondyr. Kun dem der lever et liv bag hegn i en dyrepark

En af dem, der anbefaler en tur ud i naturen for at se og høre på kronhjorte, er Ib Nord Nielsen, der i mange år var klitplantør og siden projektleder i Nationalpark Thy. Krondyrene er der hele året rundt, men der er mest gang i den i fra slutningen af august og frem til midt i oktober, hvor dyrene er i brunst. 

Ib Nord Nielsen anbefaler, at man tager på "kronhjortssafari" ved solopgang eller omkring solnedgang. Her er dyrene mest aktive.

- Men i Nationalpark Thy kan du også se krondyr i dagtimerne Mange steder er krondyrene et skumringsdyr, men hos os er de dagaktive. Der er ikke noget der forstyrrer dem, fortæller han.

Han har gennem årene haft masser af folk med ude for at se på krondyr.

- For de fleste er det en kæmpe oplevelse. Det er et af de ikoniske dyr i nationalparken, og de imponerer folk. Det er ikke mange steder i Danmark, du kan se vilde dyr i den størrelse, siger han.

Der er krondyr flere steder i nationalparken – især i den nordlige del, men også flere andre steder i Thy. Blandt andet ved Hjardemål lige nord for nationalparken og i plantagen ved det nationale testcenter for vindmøller nær Østerild.

Men vil man være - næsten - sikker på at få et krondyr at se, anbefaler Ib Nord Nielsen, at man tager til Sårup, der ligger i nordenden af Tved Klitplantage. Her er der bygget en platform, man kan gå ud på og der er sat en kraftig kikkert op.

- Står du der og kigger rundt på sletten, vil jeg påstå, at ni ud af ti gange er der kronvildt. Det er et rigtig godt sted, siger han.

Tranerne i Nationalpark Thy ses ofte i nærheden af krondyrene. Foto: Jens Kristian Kjærgaard.

Og når man alligevel er der, anbefaler han, at man kigger efter om, der også skulle være traner nær kronhjortene. Det er der ofte.

- Er du rigtig heldig, hører du både hjortene brøle, og tranerne trompetere. Det er ren urtidsstemning, fortæller han.

Når krondyrene har været forsvundet fra Thy og fra store dele af Danmark, hænger det sammen med en beslutning kong Christian den 7. tog i 1799. Af hensyn til skovdriften og det fremspirende landbrug skulle alle vildtlevende krondyr og dådyr i hele kongeriget udryddes. Kongen selv havde vildt til eget forbrug i Dyrehaven, der ligger lidt nord for København.

Som sagt så gjort. Den sidste fritlevende kronhjort nord for Limfjorden blev skudt i 1874. Nogle få steder i Jylland lykkedes det krondyrene at overleve, og enkelte gange i 1900-tallet er krondyr svømmet over Limfjorden, men de er hver gang blevet skudt.

Omkring 1970 svømmede 3 krondyr over Limfjorden, og slog sig ned i Thy. De blev den spæde begyndelse til de over 1.000 dyr, der i dag lever frit og godt i Nationalpark Thy. For efterfølgende blev de suppleret med andre krondyr, som blev sat ud af private, samt med hjorte der slap ud af private hjortefarme. 

Krondyrene i Thy er blandt de største i landet. Ifølge Ib Nord Nielsen er en af grundene til det, at de ikke udelukkende nedstammer fra den gamle, danske stamme af krondyr. Takket været udsætningerne er der jævnligt kommet frisk blod til fra bl.a. Dyrehaven nord for København, hvor dyrene er kendt for at være velvoksne. I mange år var der forbud mod jagt på krondyr i Thy. Det betød, at det var de største og stærkeste hjorte, der sendte deres gener videre.

Selvom Thy er et hot spot for hjortekiggere, er der mange andre steder i Danmark, man kan se de store dyr. Det nemmeste er at spørge sig for i lokalområdet. Der er altid nogen, der ved, hvor det er godt at gå hen.

Dette kort fra Naturstyrelsen giver et godt billede af, hvor i Danmark der er krondyr i statens skove og naturområder.

 

Gode råd når du vil se krondyr:

Kom ved solnedgang og solopgang: De bedste muligheder for at opleve krondyr er typisk omkring solnedgang og solopgang.

Hold afstand: Bevæg dig forsigtigt og hold respektfuld afstand. Hjortene er ikke aggressive over for mennesker, men de skal have plads og ikke føle sig forstyrret. Og husk. Har du hunden med, skal den være i snor.

Undgå tætte bevoksninger: Lad være med at gå efter lyden ind i tætte bevoksninger. Du skræmmer dyrene og forstyrrer dem i deres parring.

Bliv på veje og stier: Hold dig på veje og større stier, hvor dyrene er vant til, at der kan være færdsel.