Sol og Strands Lokale Håndsrækning

Sol og Strand støtter lokale projekter med 1 mio. kr. årligt

Sol og Strand er en aktiv del af lokalsamfundet, og vi brænder for at gøre en forskel i de danske sommerhusområder. Vi har et dybfølt ønske om at medvirke til at udvikle og værne om de smukke feriedestinationer, der er i hele landet.

I den forbindelse har vi etableret ”Sol og Strands Lokale Håndsrækning”, hvor vi siden 2019 årligt har doneret 1 mio. kr. til udvalgte projekter i det danske ferieland.

Sol og Strand ønsker på denne måde at honorere foreninger og ildsjæle, der har idéer til et projekt eller en oplevelse, som er med til at gøre feriedestinationen endnu mere attraktiv.

Hvem kan ansøge og hvilke projekter støtter Sol og Strand?

Alle foreninger og lokale ildsjæle kan ansøge – vi støtter mange forskellige projekter, fx musikalske arrangementer, forskønnelse af byen, etablering af legeplads og meget andet. Vi lægger vægt på at støtte projekter, der kan bringe værdi til dit lokalområde for både fastboende, feriegæster og sommerhusejere.

Hvordan ansøger jeg?

Du ansøger om midler fra vores lokale bureauer. Når du sender din ansøgning, vil du blive bedt om at indtaste postnummer på det sted, hvor projektet ønskes gennemført. Din ansøgning vil herefter blive sendt til det lokalbureau, der dækker området.

De indkomne ansøgninger vil blive nøje gennemgået af bureauchefen på det lokale Sol og Strand-kontor. Herefter vil der, i samarbejde med lokale aktører - som eksempelvis turistchef, naturvejleder mv. – blive udvalgt tre kandidater.

Herefter er det op til ejerne af de feriehuse, der er tilknyttet Sol og Strand i vores lokalområder at afgøre, hvem der skal vinde håndsrækningen. Vi uddeler op til 50.000 kroner pr. bureau - det projekt der høster flest stemmer, får halvdelen af pengene, mens det resterende beløb deles ligeligt mellem de to øvrige projekter.

Hvornår kan jeg ansøge

Du kan ansøge om at få del i Sol og Strands Lokale Håndsrækning fra mandag d. 20. december 2021 til søndag d. 27. februar 2022.

SEND DIN ANSØGNING HER

Foreninger der har modtaget støtte fra Sol og Strand

Den Lokale Håndsrækning har eksisteret siden 2019, hvor der årligt er blevet uddelt 1 mio. kr. til lokale projekter i sommerhusområderne. Alene i 2021 har Sol og Strand støttet 62 forskellige initiativer i hele Danmark. Projekterne spænder vidt, og der er blandt andet givet penge til musikarrangementer, vinterbadning, Ren Strand, ny legeplads og meget andet.

De mange ansøgninger er et klart vidnesbyrd om den mangfoldighed, idérigdom og virkelyst, der hersker rundt omkring i landet. Det glæder os, og samtidig er det givende, at vi kan være med til at støtte gode projekter, som er med til at udvikle lokalområdet.

Nedenstående følger en oversigt over foreninger, der har modtaget støtte fra Sol og Strands Lokale Håndsrækning.