Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld uddeler igen en million kr. til humanitære formål

Sol og Strand-stiftere udgiver erindringer – og fonden, der nu ejer Sol og Strand og bygger på stærke værdier, udlodder igen en million kr. til humanitære formål.

Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld

Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld – der er hovedejer af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S - foretager i december 2021 sin anden udlodning af en million kroner til 10 humanitære projekter. De mange danske og udenlandske feriegæster, husejere og ansatte i Sol og Strand involveres i processen i disse måneder. Det sker samtidig med, at Sol og Strands stiftere, Margit og Kjeld Andersen, udgiver deres erindringer.

Der tænkes helt nyt og anderledes, før Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld i december 2021 for anden gang foretager en millionudlodning til humanitære formål fra fonden.

Fonden er hovedejer af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, og både Sol og Strands danske og udenlandske feriegæster i 2021, ejere af de privatejede sommerhuse, der udlejes gennem Sol og Strand, samt selskabets ansatte bliver nemlig spurgt om, hvilke områder de vil foreslå, at fonden betænker med støtte. Det sker gennem meningsmålinger, der foretages i september, som kombineret med fondens bestyrelses egne idéer og vurderinger vil være til god inspiration, når ansøgningerne om støtte behandles.


BÅDE DANSKE OG UDENLANDSKE FORMÅL KAN STØTTES
Lige som i 2020, da Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld første gang udloddede en million kroner, deles støtten i år op på 10 projekter med humanitære formål.

Og når både danske og udenlandske feriegæster bliver spurgt, åbner fonden samtidigt op for at støtte fremadrettet også kan tilfalde både danske og udenlandske organisationer og projekter.


”FERIE MED DET GODE HJERTE” – OVERSKUD TIL LOKALE OG VELGØRENDE FORMÅL, IKKE KAPITALFOND
Jens Stadum, formand for Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld:

-Fondens bestyrelse ønsker disse tilkendegivelser for at tilstræbe, at feriegæster, husejere og medarbejdere kan give inspiration til, hvad en væsentlig del af det udloddede overskud i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S skal gå til fra 2023 og frem – og vi starter allerede nu med at indhente tilkendegivelser til den kommende udlodning i december 2021.

Det er helt unikt i markedet, at langt den største del af Sol og Strands udloddede overskud dermed på den lange bane ikke går til udenlandske kapitalfonde eller pengetanke – men til gode formål, som feriegæster, husejere og ansatte i Sol og Strand har mulighed for at præge, siger bestyrelsesformand Jens Stadum.

-Man får simpelthen mulighed for at gøre noget godt for andre, når man holder ferie gennem Sol og Strand, udlejer sit sommerhus gennem Sol og Strand eller arbejder hos Sol og Strand. Det er det, vi kalder ”Ferie med det gode hjerte”, siger bestyrelsesformanden.


VÆRDIER SOM LEDESTJERNE
Per Dam, adm. direktør i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S udtaler:

-Både Sol og Strand og den fond, der nu ejer os, er bygget på stærke værdier om at gøre en forskel – både i de mange lokalsamfund i hele Danmark, Sol og Strand er en del af, men sandelig også i forhold til mange velgørende og humanitære formål over hele verden. Og de værdier kommer til at tegne os og hele vores drift – og det aftryk, vi sætter på verden, siger adm. direktør Per Dam.

-Via fondens udlodninger kommer vi i mange år fremover til at hjælpe rigtigt mange lokale projekter og humanitære organisationer, og som alle vil være med at gøre en forskel for mange. Det er en stor værdibaseret ledestjerne for os alle, der arbejder i Sol og Strand, siger Per Dam.


BRANCHEFORENING: SOL OG STRAND HAR SAT ET UNIKT PRÆG PÅ DANSK FERIETURISME
Direktør for Feriehusudlejernes Brancheforening, Carlos Villaro Lassen:

- Sol og Strand har haft en uvurderlig betydning for udviklingen af feriehusudlejning i Danmark, der er vokset til at blive en af Europas store turistindustrier med over 20 millioner overnatninger årligt.

-Udlejning af sommerhuse er gået fra at være en niche for 40 år siden til at være en bærende del af økonomien og arbejdspladser i mange kommuner i Danmark, og ikke mindst Sol og Strand har sat sit præg på denne udvikling. Det er enestående, at Danmark i dag har et fondsejet udlejningsbureau af højeste kaliber. Margit og Kjeld Andersen har sat et unikt præg på dansk ferieturisme gennem den højeste standard og service og medvirket til at skabe en industri med en omsætning på over 20 milliarder kroner årligt båret af private danskeres udlejning af deres sommerhuse.

-Hele branchen anerkender den store indsats, som Margit og Kjeld Andersen har ydet og de resultater, de har skabt. Ikke mindst under corona-krisen har Sol og Strand formået at holde hjulene i gang, omstille sig til danske overnatninger, hjulpet grænselukkede tyskere, været med til at få åbnet grænserne og sikret husejerne en klar kommunikation og fastholdelse af deres værdier. Det er en unik indsats, og det bliver spændende at læse Margit og Kjeld Andersens erindringer.


HUMANITÆRE FORMÅL – HELT I MARGIT OG KJELD ANDERSENS ÅND
Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld har siden etableringen i 2019 meldt ud, at fonden ønsker at støtte lokale og humanitære formål.

Og det er – som det også fremgår af de erindringer, som stifterne af Sol og Strand, Margit og Kjeld Andersen, netop har udgivet – helt i deres ånd.

Den første udlodning fra fonden fandt sted i december 2020 – og her blev 10 humanitære foreninger udvalgt med et særligt blik for, hvad stifterne – Margit og Kjeld Andersen – havde af drømme, da de overdrog ejerskabet af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S til fonden i 2019. De ti udvalgte foreninger modtog hver 100.000 kr. i december 2020.


ERINDRINGER – FRA SOMMERHUSGRUND TIL ÅRLIG OMSÆTNING PÅ 600 MIO.
Stifterne Margit og Kjeld Andersen udgiver samtidigt deres erindringer. I erindringerne skildrer parret ikke bare, hvordan de skabte Sol og Strand med udgangspunkt i en sommerhusgrund i Lyngså i Nordjylland – men også den enorme vækst, der har ført Sol og Strand frem til en årlig omsætning på 600 millioner kroner.

Margit og Kjeld Andersen fortæller ligeledes, hvorfor og hvordan de besluttede at etablere Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld, som sikrer, at en væsentlig del af overskuddet fra feriehusudlejningen både giver mulighed for fortsat udvikling af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S og i særdeleshed også yde støtte til velgørende organisationers arbejde.

Desuden fremgår det af parrets erindringer, at Margit og Kjeld Andersen foreløbig har besøgt ikke mindre end 106 lande over hele kloden – og dermed i høj grad har oplevet verden.


STIFTERE: TAKNEMMELIGE OVER MULIGHEDER – OG FONDENS UDLODNINGER
Margit og Kjeld Andersen, stiftere af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S samt Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld udtaler:

-Vi er taknemlige over den tilværelse, som vi fik mulighed for at skabe os. Vi har set og oplevet verden samtidigt med, at vi fik mulighed for at skabe en virksomhed, hvor ejerskabet nu er overdraget til en fond, der støtter velgørende formål. På den måde kan Sol og Strand, som vi altid har betegnet som vores ”tredje barn” leve videre og medvirke til en forskel for andre. Vi er derfor glade for, at fonden igen kan udlodde til gode formål og glæder os over den fremtidige udvikling, både af Sol og Strand samt fonden, der fører vores livsværk og drømme videre.


FONDEN ÅBEN FOR ANSØGNINGER I SEPTEMBER MÅNED
Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld åbner for ansøgninger i perioden 1-30. september. Feriegæster, husejere og ansatte i Sol og Strand bliver inviteret til at deltage i meningsmålingerne i samme tidsrum.

Fondens bestyrelse bearbejder derefter ansøgningerne med inspiration fra meningsmålingerne kombineret med egne idéer og vurderinger, før den endelige udlodning fra fonden sker i december.


FAKTA: FONDEN SOL OG STRAND VED MARGIT OG KJELD
https://www.fondensologstrand.dk/

FAKTA: SE SOL OG STRAND-STIFTERNES ERINDRINGER HER:
https://indd.adobe.com/view/b3f005d5-7320-4b0b-a6f8-f664a26238cb

FAKTA: SOL OG STRANDS HISTORIE (KORT VERSION FRA 40 ÅRS-JUBILÆET 2019):
https://media.sologstrand.dk/sol-og-strand-feriehusudlejning-as/40-aars-jubilaeum-margit-og-kjeld/?page=2


YDERLIGERE KONTAKT:
Vedr. Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld: JENS STADUM, bestyrelsesformand, Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld, tlf. 40 85 67 33

Vedr. Sol og Strand Feriehusudlejning A/S:
PER DAM, adm. direktør i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, tlf. 20 75 07 82

Vedr. Margit og Kjeld Andersens erindringer: KRISTIAN ANDERSEN, PR- og pressechef i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, tlf. 40 29 38 37