Vejlerne

Nordeuropas største fuglereservat ved Limfjorden

Vejlerne er et eldorado for både fugle og fugleelskere. Det unikke, 6000 ha store natur- og vådområde i Thy/Hanherred er omkranset af Lønnerup Fjord, Lund Fjord, Bygholm Vejle og Limfjorden. Det fredede fugleparadis består af enge med græssende kreaturer, strandenge, rørskove, brakvandssøer, moser og fjorde, og tiltrækker fugle som ænder, gæs, vadefugle og rovfugle. Det uberørte naturområde besøges af ornitologer fra mange lande, der nyder at studere det enestående fugleliv. Fuglene kan observeres fra de stråtækte fugletårne og platformene på stedet. Husk kikkert! På naturcentret på Bygholm-dæmningen, der fører over Vejlerne, kan I lære mere om områdets historie og dyreliv.

Vejlerne
Lyngevej 15
7741 Frøstrup
Tlf: 97 99 13 39
https://www.avjf.dk/avjnf/naturomraader/vejlerne/
Vejlerne
Lyngevej 15
7741 Frøstrup
Tlf.: 97 99 13 39