Herregårdsmuseet Sæbygaard

Malerisamling og inventar i Sæby nær Frederikshavn

Herregården Sæbygaard tilhørte i middelalderen Børglumbispen. Gården befinder sig på et kvadratisk voldsted, som er tilgængeligt fra ladegården i nord. En stenbro fra ca. 1800, som på et tidspunkt erstattede en vindebro af træ, fører over voldgraven. Inde på herregården finder I en malerisamling af stor betydning, dækkende perioden fra 1500 til i dag. Af inventar kan I bl.a. opleve en fornem samling af bord- og dækketøj, som delvis stammer fra slutningen af det 17. århundrede. Derforuden kan I se stel, ostindisk porcelæn fra det 18. århundrede samt tintøj fra slutningen fra det 17. århundrede udstillet på herregården.

Herregårdsmuseet Sæbygaard
Sæbygaardvej 49
9300 Sæby
Tlf: 98 46 10 77
https://www.kystmuseet.dk/besoeg-os/kystmuseet-saeby/herregaardsmuseet-saebygaard/
Herregårdsmuseet Sæbygaard
Sæbygaardvej 49
9300 Sæby
Tlf.: 98 46 10 77