Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved

Fyrtårnsmuseum i Gilleleje, beliggende i et enestående kulturlandskab

'At se det Smukkeste, det havde man os lovet - vi så det, da vi kom til Nakkehoved'
Nakkehoved vestre og østre fyr blev etableret for at lede skibsfarten forbi de farlige grunde ved Gilleleje, der ofte førte til strandinger. De to velbevarede fyr på Nakkehoved er en sjældenhed både nationalt og internationalt og er i dag fredede. De indgår i det smukke kystlandskab, der rummer mange kulturhistoriske minder.

Fyrenes funktion i dag

Det vestre Fyr har siden 2005 huset 'Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved', der er en del af Museum Nordsjælland. Museet beskriver det danske fyrvæsen fra Frederik d. 2`s tid i 1500-tallet til fyrenes nuværende automatisering og kulturlandskabets udvikling på Nakkehoved. Nakkehoved vestre Fyr indgår stadig som en del af fyrbetjeningen i de danske farvande, og det kan i klart vejr ses ca. 46 km væk. Det østre Fyr er ført tilbage til sit udseende fra år 1800, og kan også besøges i museets åbningstid.

Rundvisning efter aftale.

Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved
Fyrvejen 25 A
3250 Gilleleje
Tlf: 48 30 16 31
https://museumns.dk/
Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved
Fyrvejen 25 A
3250 Gilleleje
Tlf.: 48 30 16 31