Hulemosesøen

Indbydende fiskesø ved Vordingborg

I denne sø kan I, når den er isfri, fange gedder, suder, aborrer og skaller.

Hulemosesøen
Nyråd
4760 Vordingborg
Hulemosesøen
Nyråd
4760 Vordingborg
Tlf.: