Indtægtsmuligheder

Din rådgiver giver dig en realistisk vurdering af dine muligheder.

Med udgangspunkt i lokale forhold og generelle prognoser fastsætter du og din rådgiver lejeprisen for året. Efterfølgende følger din rådgiver markedet nøje. Skulle efterspørgslen ændre sig, eksempelvis på grund af vejret, tilpasser din rådgiver hurtigt lejeprisen. Dermed udlejer vi altid dit sommerhus til bedst mulige pris.

Gratis indtægtsgaranti

Du får dine penge - også selvom feriegæsterne afbestiller deres ferieophold. Vi garanterer dig også fuld afregning for feriegæsternes forbrug under lejeperioden.

Hvornår får du dine penge?

Du modtager din lejeindtægt den første bankdag i den måned, hvor feriegæsterne ankommer.

Se hvordan vi imødekommer dine ønsker.


Få gratis rådgivning om udlejning af dit sommerhus.

Kontakt