Bornholms Middelaldercenter

Bornholms Middelaldercenter er et historisk oplevelsescenter nær Gudhjem

Bornholms Middelaldercenter er beliggende i et bakket terræn med klippeløkker, vandhuller, skov og å. Der forsøges at give de besøgende indtryk af bondelivet i perioden 1350-1450. Du kan med dine egne sanser både se, lugte og føle atmosfæren i et levende middelaldermiljø med mennesker, dyr, huse, vandmølle og befæstet voldsted. På voldstedet vil der være mulighed for at prøve noget af soldatens udstyr, skyde med bue og pil samt høre kanon og hagebøsse brage (disse aktiviteter sker på fastlagte tidspunkter). Bornholms Middelaldercenter har gjort dagligdagen for datidens bønder så virkelighedsnær som muligt. Til virkeligheden hører også arbejdende håndværkere og bønder, der passer deres daglige dont.

Bornholms Middelaldercenter
Stangevej 1 Østerlars
3760 Gudhjem
Tlf: 56 49 83 19
info@bornholmsmiddelaldercenter.dk
https://bornholmsmiddelaldercenter.dk/
Bornholms Middelaldercenter
Stangevej 1 Østerlars
3760 Gudhjem
Tlf.: 56 49 83 19