Vilsted Sø

Rekreativt vådområde ved Ranum med et rigt plante-, dyre- og fugleliv

Vilsted Sø i Bjørnsholm Ådal var afvandet i mere end 100 år og er i dag Danmarks næststørste naturgenopretningsprojekt. I sommeren 2006 genopstod et 913 ha (ca. 10 km2) stort og dejligt naturområde. Området består af naturenge - både våde og tørre - med græssende kvæg, kær, højstaudemoser, pilekrat og Nordjyllands største ferskvandssø: Vilsted Sø på 450 ha. Området er åbent for offentligheden og byder på sjældne planter og insekter samt et utal af fugle, fisk, pattedyr og padder. De 22 km stier kan benyttes af gående, cyklende og ridende, og der er desuden bådebroer og udsigtstårne til rådighed ved søen. I kan sejle med kano og kajak i den vestlige del af søen - dog kun efter fuglenes yngletid. Vilsted Sø er et rekreativt og meget naturskønt område. En naturoplevelse i særklasse for fugleentusiaster og naturelskere.

Vilsted Sø
Ranum
9681 Ranum
Tlf.: