Tipperne

Oplev fuglelivet og den dejlige natur på Tipperne i Ringkøbing Fjord

Den naturskønne og fuglerige Tipperhalvø ligger i bunden af Ringkøbing Fjord. Området er fredet med henblik på at give vand- og vadefugle en uforstyrret yngle- og rasteplads. Her kan I opleve fugle som klyde, stor kobbersneppe, vibe, rødben, brushane, almindelig ryle, strandskade, stor regnspove, lille kobbersneppe, hjejle, ænder, gæs og svaner. Tipperne kan besøges nogle få timer om ugen, og fra den 2 km lange natursti samt fra et udsigtstårn yderst på halvøen kan I observere det enestående fugleliv. Her findes desuden en udstilling om Tipperne.

Tipperne
Ringkøbing Fjord
6830 Nørre Nebel
Tipperne
Ringkøbing Fjord
6830 Nørre Nebel
Tlf.: