Bøtø Nor

Et paradis for fugleentusiaster ved Gedser

Interesserer I jer for fugle, bør I besøge fuglereservatet Bøtø Nor på Sydfalster. Det 110 ha store vådområde, som er præget af lavvandede søer, græsarealer, siv og krat, fungerer specielt om efteråret som en vigtig rasteplads for fuglene. Fra udsigtstårnet på stedet kan I observere sjældne fugle som fx truffet lammegrib, stylteløber, damklire og hvidrygget ryle. I kan evt. kombinere jeres besøg i fuglereservatet med en vandre- eller cykeltur gennem Bøtø Plantage, som støder op til Bøtø Nor. Den dejlige plantage er bevokset med nåletræer. En ca. 8 km lang sti fører jer direkte til Gedser herfra.

Bøtø Nor
4873 Væggerløse
Bøtø Nor

4873 Væggerløse
Tlf.: