Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder

Sølv, møbler, kniplinger og hollandske fliser fra Tønders velstandsperiode

Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder på den gamle slotsbanke i den sydlige udkant af byen. Museets samlinger rummer eksempler på det gode håndværk i området: kniplinger, sølv, møbler, hollandske fliser og fajancer. Tønder Museums samlinger afspejler områdets velstand og sans for kvalitet i 17-1800-tallets Vestsønderjylland, og samtidig fornemmer man den stærke kulturpåvirkning, der også tidligere har været fra det nordtyske og frisiske område, som det blandt andet fremgår af museets samling af kister og skabe. Også i dag er det gode kunsthåndværk centrum i museets udstillinger. Se det lokalt fremstillede sølv fra perioden 1700-1900, både fra købstaden Tønder og fra omegnsbyerne, de smukke bonde- og borgermøbler, kniplingerne, de slesvig-holstenske fajancer og Nordens største samling af hollandske fliser. Tønders gamle vandtårn er en del af museet. Her kan I se møbeldesigneren Hans J. Wegners smukke stole og nyde den fantastiske udsigt over byen og marsken.

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder
Kongevej 54
6270 Tønder
Tlf: 74 72 89 89
https://msj.dk/
Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder
Kongevej 54
6270 Tønder
Tlf.: 74 72 89 89