Lille Mølle

Hollandsk vindmølle fra 1783 i København

Lille Mølle er den sidste mølle fra Chistianshavns vold mellem Torvegade og Bådsmandsstræde. Denne hollandske mølle blev bygget i 1783, og i 1832 blev der bygget en bygning (dampmølle) på 4 etager til, der sammen med vindmøllen forsynede københavnerne med mel. I 1916 købte den unge fabrikant og ingeniør Ejnar Flach-Bundegaard møllekomplekset. Hans maskinfabrik og værksteder fandt plads i pakhuset og i dampmøllen; vindmøllen indrettede han som lejlighed. I 1974 skænkede hans enke Lille Mølle til Nationalmuseet.

Lille Mølle
Christianshavns Voldgade 54
1424 København K
Tlf: 33 13 44 11
https://natmus.dk/
Lille Mølle
Christianshavns Voldgade 54
1424 København K
Tlf.: 33 13 44 11