Fiskeri- og Søfartsmuseet - Saltvandsakvariet

Gode oplevelser for hele familien tæt ved Nationalpark Vadehavet

Fiskeri- og Søfartsmuseet har maritime oplevelser for hele familien - fordelt på hele 14.000 m². Oplev spændende udstillinger om dansk fiskeri, hvalstrandinger, fisk- og dyreliv i Nordsøen samt sæler og fugle fra Vadehavet. Der er også en stor frilandsudstilling samt maritim legeplads.

I sælariet i Fiskeri- og Søfartsmuseet kan I opleve Vadehavets sæler, både den spættede sæl og gråsælen. I kan se sælerne blive fodret to gange dagligt. I forlængelse af sælariet kan I se udstillingen "Vadehavets Sæler", hvor I gennem billeder, film, spil med mere kan lære mere om de to sælarter. I kan også se mere om Vadehavets fugle på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Oplev blandt andet Edderfuglene dykke efter muslinger i fugleanlægget. I Vadehavsudstillingen kan I få mere at vide om Vadehavet, blandt andet gennem en 11 meter lang interaktiv væg, der viser Vadehavets dynamik. Omdrejningspunktet for udstillingen "Vadehav og Verdenshav" er også Vadehavet. Her skildres historien om søfarten i den danske del af Vadehavet fra vikingetiden og frem til i dag.

I kan også opleve de forskellige danske havområder i Saltvandsakvariet, eller I kan udforske frilandsudstillingen, hvor I finder et kystfiskerleje, et havnemiljø, et træskibsværft og en 2. Verdenskrigs bunker. Fiskeri- og Søfartsmuseet har også skiftende særudstillinger. 

Børn op til 18 år har gratis adgang til Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Fiskeri- og Søfartsmuseet - Saltvandsakvariet
Tarphagevej 2-6
6710 Esbjerg V
Tlf: 76 12 20 00
https://fimus.dk/
Fiskeri- og Søfartsmuseet - Saltvandsakvariet
Tarphagevej 2-6
6710 Esbjerg V
Tlf.: 76 12 20 00