Empiregården, Stege

Interessante genstande fra fortiden og nutiden

På dette museum kan I opleve kulturhistoriske samlinger med genstande samt arkivalier fra Møn, Bogø, Nyord, Farø og Lindholm. Ældst er geologiske genstande såsom forsteninger fra søpindsvin fra forhistorisk tid. I den arkæologiske samling er der fund fra sten- og bronze- og jernalderen samt fra vikingetiden og middelalderen. Her har man også mulighed for at prøve, hvor skarp en flintesten er.

Empiregården, Stege
Storegade 75
4780 Stege
Tlf: 55 81 40 67
https://www.museerne.dk/
Empiregården, Stege
Storegade 75
4780 Stege
Tlf.: 55 81 40 67