Drachmanns Hus

Mindestuer for digteren og maleren Holger Drachmann i Skagen

Huset er digteren og marinemaleren Holger Drachmanns sidste hjem, hvor han boede med sin tredje hustru Soffi fra 1902 - 1908. Han var i sin samtid kendt og vellidt som den store danske digter, der også var højt agtet i udlandet. Han var dog uddannet marinemaler, og hele hans liv mestrede han begge talenter med stor passion.

I sin eftertid er han blevet kendt som en vidt berejst og farverig personlighed med dametække ud over det sædvanlige. Drachmann indledte mange forhold, hvoraf tre endte i ægteskab - først med Vilhelmine, så Emmy og til sidst Soffi. Efter sin død blev Drachmann højsat i klitterne ved Grenen.

Huset åbnede som museum i 1911 og står i dag i vid udstrækning, som det så ud, da Drachmann boede der. I sommerperioden arrangeres der ofte 'Drachmann-aftner', hvor der reciteres, musiceres og fortælles om forfatteren Drachmanns liv og digtning. Drachmanns Hus er fusioneret med Skagens Museum.

Drachmanns Hus
Hans Baghs Vej 21
9990 Skagen
Tlf: 98 44 51 88
https://skagenskunstmuseer.dk/museer/drachmanns-hus/
Drachmanns Hus
Hans Baghs Vej 21
9990 Skagen
Tlf.: 98 44 51 88