Digteren Emil Aarestrups Hus

Besøg Aarestrups restaurerede hus i Nysted på Lolland

Emil Aarestrup (1800 til 1856) boede som digter og læge fra 1827 til 1838 i Nysted, og i denne periode producerede han de mest betydningsfulde af sine værker. Digterens hjem er blevet restaureret og fremstår i dag, som det kunne have set ud på Aarestrups tid for ca. 170 år siden. Huset kan besøges efter aftale, og her kan I få informationer om Aarestrups liv og levned i guldaldertiden.

Digteren Emil Aarestrups Hus
Adelgade 80
4880 Nysted
Tlf: 54 87 22 05
https://www.aarestrup-foreningen.dk/
Digteren Emil Aarestrups Hus
Adelgade 80
4880 Nysted
Tlf.: 54 87 22 05