Sønderho Mølle

Den smukke, gamle mølle er Sønderhos vartegn

Sønderho Mølle er bygget i 1895 og her blev der malet korn helt indtil 1923.

Nogle år senere blev den dengang noget forfaldne mølle restaureret, og skaber i dag rammen om den årlige tilbagevendende 'Sønderhodag' i midten af juli, hvor mange af deltagerne stadig bærer de gamle fanødragter.

Sønderho Mølle
Vester Land 44 Sønderho
6720 Fanø
Tlf: 75 16 44 29
https://www.fondengamlesonderho.dk/sonderhomolle/
Sønderho Mølle
Vester Land 44 Sønderho
6720 Fanø
Tlf.: 75 16 44 29