Skjern Vindmølle

Vindmølle med forskellige kulturelle begivenheder

I 1872 blev møllen bygget i Albæk - lidt øst for Skjern. Da jernbanen i 1875 kom til Skjern, trak det folk til, det betød at de i 1882 flyttede møllen til Skjern, hvor den blev opført lige overfor stationen. I starten var der et forbud mod at bygge høje bygninger omkring Skjern Vindmølle. Møllen havde brug for vind til at dreje rundt, og høje bygninger ville skærme for vinden. Men efterhånden kunne det ikke håndhæves mere. Vindmøllen fik ikke vind nok, og der skulle en krig til, for at Skjern Vindmølle ikke sygnede hen. Under Første Verdenskrig fik man atter brug for vindkraft, og møllen blev derfor flyttet til Marupvej udenfor byen, her var der mere vind, og vindmøllen kunne nu trække Skjern Elværk og forsyne byen med el.
I dag er Skjern Vindmølle en del af Ringkøbing-Skjern Museum, hvor der bliver udstillet kunst af lokale kunstnere og afholdt forskellige kulturelle arrangementer.

Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern
Tlf: 97 36 23 43
https://levendehistorie.dk/
Skjern Vindmølle
Marupvej 25 A
6900 Skjern
Tlf.: 97 36 23 43