Marselisborg Slot og Park

Smukt slot fra 1902 med tilhørende park i Århus

Marselisborg Slot blev bygget af arkitekt Hack Kampmann i årene 1899-1902. Slottet er dog ikke tilgængelig for offentligheden, men slotsparken kan I besigtige, når den kongelige familie ikke opholder sig på slottet. Når Dronningen opholder sig på slottet, holder den Kongelige Livgarde vagtskifte kl.12.00. Den 13 ha store park blev anlagt i engelsk stil af arkitekt L. Chr. Diederichsen og råder over store græsarealer, der er omgivet af træer, små søer og bakker med bevoksning. I parken er der desuden talrige kunstværker, en rosenpark og en urtehave.

Marselisborg Slot og Park
Kongevejen 100
8000 Århus C
https://kongehuset.dk/slotte-og-kongeskibet/marselisborg-slot
Marselisborg Slot og Park
Kongevejen 100
8000 Århus C
Tlf.: