Fiskeri - kom godt i gang

Foto: SoS.WebApplication.Models.IntegrationBroker.Attractions.File?.Photographer
Fisk fanget ved Juelsminde Galleri

Beskrivelse

Statens fisketegn:
Alle lystfiskere mellem 18 og 64 år skal have et gyldigt statsligt fisketegn for at fiske i danske fiskevande. 
Et fisketegn til lystfiskeri giver ret til at fiske med lette håndredskaber, f.eks. en fiskestang, men ikke med faststående redskaber som f.eks. ruser og garn. Statens fisketegn kan bl.a. købes online på fisketegn.dk  som dag-, uge og årskort. Det statslige fisketegn skal medbringes og forevises på forlangende. 

Fysiske salgssteder af statens fisketegn:
SuperBrugsen i Juelsminde
Østjysk Våbenhandel i Hedensted
Horsens City Camping ved Horsens

Fiskeri i søer og vandløb
Ved de fleste søer og vandløb tilhører fiskeretten lodsejerne og lokale fiskeforeninger. Udover det statslige fisketegn, skal du også købe et specielt fiskekort til det pågældende fiskevand. Bemærk at kortene flere steder kun udstedes som årskort. Fiskekort, restriktioner, fredningstider og mindstemål til sportsfiskerforeningernes fiskevande kan fås ved henvendelse til den lokale sportsfiskerforening.

Vejledende mindstemål og fredningstider
Som hovedregel gælder de danske regler for mindstemål og fredningstider i de lokale fiskevande. 
Find fredningsbestemmelser, mindstemål og fredningstider klik her. Bemærk at du som lystfisker altid har pligt til selv at undersøge gældende regler.

Fiskekalender 
Klik her til lystfiskerguiden.dk

Fiskeri i Put & Takes
I Put & Take-søerne skal du ikke have det Statslige fisketegn. Fiskekort til fiskeri i søen købes på stedet, enten på time- eller dagkortbasis.

Område

Adresse
7130 Juelsminde
Se alt i dette område

Fiskeri - kom godt i gang

Adresse  
7130 Juelsminde
T