Sønderby Klint

Foto: Daniel Villadsen
Galleri

Beskrivelse

Sønderby klint er næsten 30 m høj og udformet i istids-aflejringer, som alle synes at være kalkrige.

På klinten ses talrige væld, stejle og ubevoksede vægge, nøgne skråninger under udskridning og erosion og mere eller mindre stabile græs og urtebevoksede eller kratklædte skrænter og dale.

Floraen er meget varieret her, og der er mange sjældne arter.
Et godt sted for sten og rav samlere.

Ved højvande kan det være umuligt at passere klinten.

Område

Address Sønderby klint
5610 Assens
Se alt i dette område

Information

Koordinater

Longitude: 55.2166667
Latitude: 9.9333332999

Sønderby Klint

Address Sønderby klint 
5610 Assens
T
info@visitassens.dk