Knudshovedhalvøen

Foto: SoS.WebApplication.Models.IntegrationBroker.Attractions.File?.Photographer
Knudshoved Halvøen Nyborg Galleri

Beskrivelse

Knudshovedhalvøen er dannet af sand og grus, der er eroderet på kysten nord for Nyborg og ført med strømmen mod syd, hvor materialet igen er blevet aflejret som en halvø.

Østerø Sø og de omkringliggende strandenge er af stor betydning som yngle- og fourageringsområde for mange vigtige yngle- og levesteder for padder, bla. findes strandtudse, sprignfrø og spidssnudet frø.

På strandengene vokser bla. tangurt, der hører til blandt de mere sjældne plantearter.

Knudshovedhalvøen er dannet af sand og grus, der er eroderet på kysten nord for Nyborg og ført med strømmen mod syd, hvor materialet igen er blevet aflejret som en halvø.

Østerø Sø og de omkringliggende strandenge er af stor betydning som yngle- og fourageringsområde for mange vigtige yngle- og levesteder for padder, bla. findes strandtudse, sprignfrø og spidssnudet frø.

På strandengene vokser bla. tangurt, der hører til blandt de mere sjældne plantearter.

Helt ude i det østlige af Nyborg - Det østligste punkt på Fyn, ligger Knudshovedhalvøen, dannet af sand og grus, som er et skønt naturområde lige ud til Storebælt. 

{{$t(variables.showDescription ? 'general.$readLess' : 'general.$readMore')}}

Område

Adresse Fyrvej Benyt p-pladsen før indkørsel
5800 Nyborg
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Afmærkede ruter

Koordinater

Længde: 55.2934122733975
Breddegrad: 10.8463329076767

Knudshovedhalvøen

Adresse Fyrvej Benyt p-pladsen før indkørsel
5800 Nyborg
T +45 63 33 80 90
visitnyborg@nyborg.dk