Tinghøj, Klelund Plantage

Foto: Visit Vejen Turistinformation
GravhøjenTInghøj i Klelund Galleri

Beskrivelse

I den sydlige ende af Klelund Plantage ligger stenaldergravhøjen Tinghøj. Højen er 11 m i diameter og knap 1 m høj, og kransen af randsten om højen er bevaret. Midt på højen er et gravkammer med en stor dæksten. Dækstenen er 2 m lang og 1,6 m bred. 

Lidt syd for Tinghøj og tæt ved hovedbygningnen til Klelund har der ligget en anden gravhøj, som nu er sløjfet. I denne høj fandt man en stor flot stridsøkse og 750 ravperler, som berettiger fundet til at være Danmarks næststørste. Sammenholder man denne grav, den monumentale Klelund-langdysse og Store Jyndovn, der ligger ca. 2 km herfra - tyder det på, at der har været et rigt religiøst, kultisk eller socialt samfund omkring Klelund i bondestenalderen, og at befolkningen her har haft kontakt med andre områder ude i Europa.

Område

Address Parkering v Agerbækvej 4
6682 Hovborg
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Stenalder

Koordinater

Longitude: 55.576859601
Latitude: 8.915844209

Tinghøj, Klelund Plantage

Address Parkering v Agerbækvej 4 
6682 Hovborg
T