Hørsholm - Folehaveskoven

Foto: Hørsholm Bibliotek
Galleri

Beskrivelse

Folehaveskoven er en af Nordsjællands frodigste skove. Det kuperede terræn giver gode vækstbetingelser for stort set alle træarter men udvikler sig gradvist til en ren løvskov, primært med bøg, ær og ahorn. Flere steder i skoven har Arboretet i Hørsholm plantet træer, der bruges til forskningsforsøg. Disse er markeret med forskellige farvekoder og skilte.

Der findes over 60 fortidsminder på blot et par kvadratkilometer skov. De fleste er velbevarede gravhøje fra bronzealderen ? ca. 3000 år gamle. Højene er samlet i klynger eller bygder i en 2 km bræmme langs kysten.

I skoven findes også enkelte dysser fra bondestenalderen for ca. 5000 år siden. Den største har en længde på hele 42 meter. Desuden findes enkelte småhøje (røser) fra jernalderen.

De mest seværdige fortidsminder er markeret med skiltning i skoven.

I Folehaveskoven er markeret en vandretur på ca. 3,5 km. Følg de gule pletter på træerne. Turen kan let forlænges eller afkortes ved at vælge andre stier. Folehaveskoven grænser op til Hørsholm Slotshave samt Jagt- og Skovbrugsmuseet og Hørsholm Egnsmuseum.

Yderligere oplysninger: www.sns.dk/Kronborg/vandrefl/25folehave.htm

Område

Adresse Folehavevej 1
2970 Hørsholm
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Parkeringsplads for busser

Koordinater

Længde: 55.8774382
Breddegrad: 12.500814798

Hørsholm - Folehaveskoven

Adresse Folehavevej 1 
2970 Hørsholm
T