Røsnæsgården

Beskrivelse

Røsnæsgårdens eller Refsnæsgårdens jorder har antagelig siden 1300-tallet været græsningsområde for Kalundborg Slots Ladegård.
Gården blev oprindelig bygget på sydsiden af Røsnæs, tæt ved Kalundborg Fjord.
I 1815 blev bygningerne opført på deres nuværende plads og fik da navnet Hestehavegård.
Bygningerne ligger højt på et platou, omtrent midt i sit jordtilliggende.

1866 købtes gården af slesvig-holsteneren, Otto Lawaetz. Han kom til et overdrev, hvor halvdelen af det, han først troede var får, viste sig at være store sten.
Men han gjorde en stor indsats for at opdyrke jorden efter moderne principper.
Der blev merglet, drænet og ryddet sten.

På skrænterne ses store bunker af marksten, hvoraf mange bærer præg af sprænghuller.

I 1950 brændte det stråtækte stuehus og kostalden helt ned.
Bygningerne blev genopført med tegltag.
Kostalden, der lå på den nuværende vej, blev flyttet længere mod syd, hvor den ligger i dag.

I 1964 solgte slægten Lawaetz gården til Staten.

Hovedbygningen blev i 1991 ombygget til naturskole og lejrskole.

Bygningerne syd for vejen bruges nu til personale og drift.
Der hører desuden tre landarbejderhuse ved skellet mod øst til gården og desuden Fiskerhuset, som er udlejet til privat sommerhus.

De østlige marker bliver stadig dyrket, men der må ikke spredes ajle, og der må kun gødskes minimalt.
Bræmmer langs markskel og vandhuller holdes helt gødningsfri.

De vestligste jorder er udlagt til vedvarende græsning, der hverken må gødskes eller sprøjtes i håb om, at overdrevsfloraen igen vil brede sig i takt med, at jorden udpines.

Område

Adresse Røsnæsvej 458
4400 Kalundborg
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Borde/Bænke
Parkeringsplads for busser
Kan kun ses udefra 

Koordinater

Længde: 55.738682
Breddegrad: 10.893057

Røsnæsgården

Adresse Røsnæsvej 458 
4400 Kalundborg
T 59509776
moli@kalundborg.dk