Tillitse Kirke

Foto: SoS.WebApplication.Models.IntegrationBroker.Attractions.File?.Photographer
Galleri

Beskrivelse

Tillitze kirke er i sin oprindelige romanske stil med apsis, kor og skib bygget i Valdemarstiden ( 1200-1250). I 1625 lod den daværende ejer af Rudbjerggård, Joachim von Barnewitz, opføre et gravkapel i forlængelse af kirken mod vest. Gravkapellet blev i 1856 ved en stor restaurering lagt til kirken. Ved samme lejlighed blev et våbenhus på sydsiden erstattet af et nyt mod vest i forlængelse af kirken.

Klokkestabelen blev revet ned og klokkerne flyttet op over kirkens hvælvinger, som havde erstattet det oprindelige bræddeloft. De nuværende meget store spidsbuede vinduer menes også at kunne føres tilbage til restaureringen i 1856.

Altertavlen er fra 1642 skåret af Jørgen Ringnis.

Prædikestolen er fra 1608 og har fem felter med figurer af Kristus og de fire evangelister.

Døbefonden er af granit fra romansk tid, dåbsfadet er fra 1857 og forsølvet med et relief af Kristi dåb.

Åbningstid: Når graveren er på kirkegården

Område

Adresse Tillitse Kirkevej 1A
4983 Dannemare
Se alt i dette område

Information

Tillitse Kirke

Adresse Tillitse Kirkevej 1A 
4983 Dannemare
T 54944180
hgj@km.dk