Sandby Kirke

Foto: Visit Lolland-Falster
Galleri

Beskrivelse

Romansk kor og skib. Sengotisk sakristi, våbenhus og tårn. Kalkmalerier i sakristiet fra 0. 15oo. Østkappen Gregor. Nordkappen Hieronymus, vestkappen bisp. Bruskbarok-altertavle skåret af Hans Gudewerth o. 1750. Nyere maleri i storfeltet. Prædikestolen er også lavet af Hans Gudewerth med relieffer i felterne af syndefaldet, Noahs ark, korsfæstelsen, opstandelsen og himmelfarten.

Sognepræst Hanne Lund
Tlf. (+45) 54 93 00 54

Graver: Birthe Kragh (+45) 24 62 24 69
Fri Mandag

Område

Address Bagerstræde 1
4912 Harpelunde
Se alt i dette område

Information

Sandby Kirke

Address Bagerstræde 1 
4912 Harpelunde
T 54930054
hanl@km.dk