Stormengene - Rømø

Foto: Rømø-Tønder Turistbureau
Stormengene Galleri

Beskrivelse

Stormengene på Rømøs sydspids er et af Fugleværnsfondens 20 naturreservater, 36 hektar uinddiget vadehavsmarsk og strandeng, erhvervet i 1991. Naturlig strandeng foran digerne er i dag en sjældenhed i hele Vadehavet. Arealerne uden for diget ejes af Fugleværnsfonden, digelauget, private samt staten. Havdiget, der afgrænser Stormengene, blev bygget i 1912 og genopført i 1923 efter en ødelæggende stormflod. Siden har det ikke været gennembrudt. På engene ses resterne af de gamle tidevandsrender (prieler og loer), som er så typiske for Vadehavet.

Stormengene på Rømøs sydspids er et af Fugleværnsfondens 20 naturreservater, 36 hektar uinddiget vadehavsmarsk og strandeng, erhvervet i 1991. Naturlig strandeng foran digerne er i dag en sjældenhed i hele Vadehavet. Arealerne uden for diget ejes af Fugleværnsfonden, digelauget, private samt staten. Havdiget, der afgrænser Stormengene, blev bygget i 1912 og genopført i 1923 efter en ødelæggende stormflod. Siden har det ikke været gennembrudt. På engene ses resterne af de gamle tidevandsrender (prieler og loer), som er så typiske for Vadehavet.

Stormengene | Rømø | Naturområde

Stormengene er 36 hektar vadehavsmarsk og strandeng, som ligger på Rømøs sydspids

stormengene, rømø, tønder, naturområde

{{$t(variables.showDescription ? 'general.$readLess' : 'general.$readMore')}}

Område

Address Rømø
6792 Rømø
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Eng

Koordinater

Longitude: 55.084307
Latitude: 8.535284

Stormengene - Rømø

Address Rømø 
6792 Rømø
T