Vrads Sande

Foto: SoS.WebApplication.Models.IntegrationBroker.Attractions.File?.Photographer
Galleri

Beskrivelse

Vrads Sande er præget af indlandsklitter dannet af sandflugten, der hærgede i store dele af Jylland fra 1500- til 1800-tallet.  

En stor del af området, i alt 146 ha, blev fredet i 1968. Det udgør en stor, grydeformet lavning i terrænet, der med stejle skråninger falder ned til en mindre hedesø. 

Ud over sænkningen ligger der spredte, tilgroede småklitter og rester af smeltevandsterrasser.  

Øst for en krydsende landevej er der en udbredt lyng- og enebevoksning, mens området vest for er dækket af græshede. 

Umiddelbart øst for Vrads Sande, blev et areal på 300 ha omkring Snabegård fredet i 1976; det grænser op til Salten Å og Lystrup Å, og Naturstien Horsens-Silkeborg passerer igennem.

Område

Adresse Vrads Sande
8654 Bryrup
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Afmærkede ruter

Koordinater

Længde: 56.047187
Breddegrad: 9.442102

Vrads Sande

Adresse Vrads Sande 
8654 Bryrup
T